Δράσεις

Οι δράσεις του Ιδρύματος Βασιλείου Τσίγκου, σε συνέπεια προς την ιδρυτική του αποστολή, εμπίπτουν στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και του Συνεργατισμού.

Η φιλοσοφία του ιδρύματος είναι να επενδύει τους πόρους που έχει στη διάθεσή του με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα (‘efficiency’). Στοχεύει δηλαδή στο μέγιστο θετικό αποτέλεσμα με τους ελάχιστους δυνατούς πόρους.

Η ιδρυτική δράση μας, η οποία είναι στο πεδίο της εκπαίδευσης, είναι η έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου Το ημερολόγιο μιας μαθητευόμενης αστροναύτισσας της Samantha Cristoforetti, αστροναύτου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη.

Μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο, στηρίζοντας έτσι και τις δράσεις του Ιδρύματος Βασιλείου Τσίγκου, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Προσεχείς δράσεις

Προηγούμενες δράσεις